อาจารย์ ดร.กมลเทพ เตียประเสริฐ

อาจารย์

kamonthep@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Texas A&M University (College Station)

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Intelligent Transportation Systems

Traffic Operations

Macroscopic Modeling

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize