กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560