ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562

13 สิงหาคม 2019

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร 02-649-5000

Email: thanita@g.swu.ac.th