เปิดรับนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1&2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
Kitsana Kathinsummit

เปิดรับนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1&2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เปิดรับนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1&2 ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

 

   

Previous Article เกียรติบัตรรางวัลประพฤติดี ประจำปี 2564 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
Next Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา”
Print
425