หลักสูตร How to write effective resume

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร How to write effective resume (สำหรับนักศึกษาปี 3-4) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30-18.30 น. น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการเขียน resume รวมถึงเทคนิคการ การInterview เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสมัครงาน โดยรูปแบบจะจัดแบบOnline ผ่าน MST หลังจากที่น้องๆได้ลงทะเบียนมาจะได้รับ Link เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Email

More links

Print
0 Comments

Categories: ประชาสัมพันธ์Number of views: 258

Tags: