หลักสูตร How to write effective resume
Kitsana Kathinsummit

หลักสูตร How to write effective resume

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร How to write effective resume (สำหรับนักศึกษาปี 3-4) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30-18.30 น. น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการเขียน resume รวมถึงเทคนิคการ การInterview เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสมัครงาน โดยรูปแบบจะจัดแบบOnline ผ่าน MST หลังจากที่น้องๆได้ลงทะเบียนมาจะได้รับ Link เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Email

Previous Article อบรม EndNote
Next Article โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)
Print
145