ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
Kitsana Kathinsummit

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี การศึกษา 2563 ทุกท่าน ซึ่งในวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ได้มีกิจกรรมซ้อมรับปริญญาที่ภาควิชาฯ และมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันของบัณฑิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา ในวันที่ 15 ธ.ค. 2564

Previous Article โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)
Next Article ขอแสดงความยินดีกับทีม Middle นิสิตปี 3 ในโครงการ True LAB Startup Sandbox Volume2 : Business Analytic
Print
310