ขอแสดงความยินดีกับทีม Middle นิสิตปี 3 ในโครงการ True LAB Startup Sandbox Volume2 : Business Analytic
Kitsana Kathinsummit

ขอแสดงความยินดีกับทีม Middle นิสิตปี 3 ในโครงการ True LAB Startup Sandbox Volume2 : Business Analytic

ขอแสดงความยินดีกับทีม Middle นิสิตปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว  นางสาวศรินทิพย์ เพิ่มนาม นางสาวปาณิศรา เกศราภิรมย์ นายณฐพล ตรีทศานนท์ นายโฆสิจ อภิชิตานนท์ และนางสาววรพิมพ์ ธีรภานุกูล ได้รับรางวัลที่ 4 ในการแข่งขัน Final Pitch ในโครงการ True LAB Startup Sandbox Volume2 : Business Analytic เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
Next Article ขอแสดงความยินดีกับทีมพัฒนา โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา
Print
202