ขอแสดงความยินดีกับทีมพัฒนา โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา
Kitsana Kathinsummit

ขอแสดงความยินดีกับทีมพัฒนา โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา

       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับทีมพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการ “การพัฒนาแอนดรอย์แอปพลิเคชันแบบจำลองโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของปอดด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้”


        ทีมพัฒนา

    นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข

    นายธรรพ์ณธร อุทัยฉาย

    นางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน

        อาจารย์ที่ปรึกษา

    ผศ.ดร. ประมวล ชูรัตน์

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับทีม Middle นิสิตปี 3 ในโครงการ True LAB Startup Sandbox Volume2 : Business Analytic
Next Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปีที่ 3 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขา AI for Healthcare & Hospital Information Systems
Print
203