กิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber” สร้างทัศนะคติในทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 4
Kitsana Kathinsummit

กิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber” สร้างทัศนะคติในทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber” สร้างทัศนะคติในทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 4 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศในการทำงาน Financial Technology Banking เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปีที่ 3 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขา AI for Healthcare & Hospital Information Systems
Next Article โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ Ethereum from scratch"
Print
206