โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
Kitsana Kathinsummit

โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ บริษัท NITMX จัดกิจกรรม “NITMX University Roadshow” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงานและการทำงาน และแนะนำข้อมูลบริษัทให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับ “A Day in Life as Developer” พร้อมแชร์มุมมอง ประสบการณ์ในสายงานไอที โดยคุณวิจักขณ์ เศรษฐบุตร Assistant Managing Director (Architecture & Engineering) ณ ห้อง วศ.51 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

Previous Article TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2566 : โครงการเด็กดีมีที่เรียน
Next Article โครงการ “การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็ก”
Print
218