ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี การศึกษา 2564 ทุกท่าน ซึ่งในวันที่ 13 ธ.ค. 2565 ได้มีกิจกรรมซ้อมรับปริญญาที่ภาควิชาฯ และมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันของบัณฑิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา ในวันที่ 14 ธ.ค. 2565

Previous Article โครงการ “การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็ก”
Next Article งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
Print
177