ผศ.ชัยณรงค์ คล้ายมณี

อาจารย์

chainaro@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


Master of Science in Electrical Engineering, University of Tasmania, Australia

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Fingerprint Image Processing

Artificial Intelligent (Neural Network) and Fuzzy logic

Image Processing

Micro Processor and Micro Controller

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize