อาจารย์ ธิติพร ประมวน

อาจารย์

thitipornp@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


Master of Engineering in Computer Engineering (International Program) King Mongkut's University of Technology Thonburi

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Network security

Digital forensic

Image classification

 

ผลงานวิจัย


T. Pramoun, P. Supasirisun, and T. Amornraksa, "Digital Watermarking on Recolored Images for Protanopia", ECTI-CON, Thailand, 2018, pp. 258-261.

T. Pramoun, and T. Amornraksa, "Enhanced Homonorphic Filter Based Image Watermarking Method", ICEAI, Japan, 2018, pp. 193-197.

T. Pramoun, K. Thongkor and T. Amornraksa, "Image Watermarking Against Color Blind Image Correction", 10th Ubi-Media, Pattaya, 2017, pp. 1-6.

T. Pramoun, P. Chotikawanid, and T. Amornraksa, "Digital Image Watermarking for Recolored Images", ICESIT, Bangkok, Thailand, Aug 2017, pp.59-62.

T. Pramoun and T. Amornraksa, "Digital Watermarking on Recolored Images for Deuteranopia", ICCIP '17, Tokyo, Japan, November 24 - 26, 2017, pp. 444-448.

T. Pramoun, J. Choe, H. Li, Q. Chen, T. Amornraksa, Y. Lu, E. J. Delp, “Webcam Classification Using Simple Features”, Proc. SPIE 9401, Computational Imaging XIII, March 2015.

J. Choe, T. Pramoun, T. Amornraksa, Y. Lu, E. J. Delp, “Image-based Geographical Location Estimation Using Web Cameras”, SSIAI, 2014, pp. 73-76.

K. Thongkor, N. Mettripun, T. Pramoun, T. Amornraksa, “Image Watermarking based on DWT Coefficients Modification for Social Networking Services”, ECTICON, 2013, pp. 1-6.

T. Pramoun, T. Amornraksa, “Text Integrity Verification for Faxed Document Using Pixel Reorganizing Technique”, ECTI-CON, 2013, pp. 1-6.

T. Pramoun, T. Amornraksa, “Improved Image Watermarking Scheme based on DWT Coefficients Modification in LL sub-band”, ECTI-CON, 2012, pp. 1-4.

T. Pramoun, N. Mettripun, T. Amornraksa “Image Watermark Retrieval based on Majority Voting from Different Color Spaces”, ECTI-CON, 2011, pp. 999 - 1002.

T. Pramoun, P. Nudklin, T. Amornraksa, “Image Watermarking Using Luminance Averaging and Adaptive Prediction from Nearby Pixels”, ICIECS, 2010, pp. 1-4.

T. Pramoun, T. Amornraksa, “Improved Image Watermarking Using Pixel Averaging and Unbiased Retrieval”, ISCIT, 2009, pp. 1142 - 1147.

T. Pramoun, T. Amornraksa, “Improved Digital Watermarking Using DWT Masking”, PCM 2009, pp. 602-612.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize